img

Sürdürülebilirlik

Zeren Group olarak; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bir arada ele aldığımız sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerimizin temel taşı olarak görüyoruz.

Mali müşavirlikten danışmanlığa, bilgi teknolojilerinden otomotive, gayrimenkul yatırımından inşaata, medya ve açık hava reklamcılığı, enerji danışmanlığı, turizm ve insan kaynakları yönetimine kadar farklı sektörlerde üreten bir şirket olarak, daha iyi bir geleceğin inşası için gerekli olan “sürdürülebilir çözümler” üretmeye odaklanıyoruz.

İnovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek hayali kuruyoruz. Çalışanlarımıza ilham vermek, çevremizi güçlendirmek, yaşadığımız topluma fayda sağlamak için yola çıkıyoruz.

Çevresel ve toplumsal projeleri desteklemenin ve uygulamanın yanı sıra, çevrenin korunmasında öncü olmak ve ekonomik gelişimi sürdürülebilir kılmak amacıyla yürüteceğimiz çalışmaları kamuoyuyla toplumsal duyarlılığın bir uzantısı gereğince paylaşmaya devam ediyoruz.

docxfilePDF